i d e a s   c h a n g e   t h e   w o r l d
   
   
   
  d e u t s c h

e n g l i s h